Naar de hoofdinhoud gaan
Aantal
0

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties op deze site en ook op alle transacties van klanten in het Verenigd Koninkrijk via e-mail, telefoon of een andere manier van bestellen.

Ze hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

1. DEZE VOORWAARDEN

1.1 Dit zijn de voorwaarden waarop wij producten aan u leveren.

1.2  Op sommige gebieden heeft u verschillende rechten onder deze voorwaarden, afhankelijk van of u een bedrijf of consument bent. U bent een consument als:

1.2.1 u een particulier bent; of

1.2.2 u koopt producten van ons geheel of hoofdzakelijk voor persoonlijk gebruik (niet voor gebruik in verband met uw handel, bedrijf, ambacht of beroep).

1.3 Als u een zakelijke klant bent, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw aankoop. U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte, vertegenwoordiging, verzekering of garantie gemaakt of gegeven door of namens ons die niet is uiteengezet in deze voorwaarden en dat u geen aanspraak kunt maken op onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of nalatige onjuiste voorstelling van zaken op basis van enige verklaring in deze overeenkomst.

 

2. INFORMATIE OVER ONS EN HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

2.1 Wij zijn Symply Pet Foods Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales. Ons bedrijfsregistratienummer is 6863984 en ons hoofdkantoor is gevestigd bij Hillier Hopkins Llp, First Floor, Radius House, 51 Clarendon Road, Watford, Engeland, WD17 1HP.

2.2 U kunt contact met ons opnemen door onze klantenservice te bellen op +32 3 385 23 04 of door een e-mail te sturen naar contact@symplypets.com of door ons te schrijven op Unit 2C, 10 Thomas Road, Wooburn Green, Buckinghamshire, HP10 0PE, Verenigd Koninkrijk.

2.3 Als wij contact met u moeten opnemen, doen wij dit telefonisch of schriftelijk via het e-mailadres of postadres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven.

2.4 "Schrijven" omvat ook e-mails. Wanneer we in deze voorwaarden de woorden "schriftelijk" of "geschreven" gebruiken, omvat dit ook e-mails.

 

3. ONZE OVEREENKOMST MET U

3.1 Let op: u ontvangt een bevestiging van uw bestelling op het moment dat u deze indient. Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats wanneer wij u een e-mail sturen om uw bestelling te accepteren, op welk moment er een contract tussen u en ons ontstaat.

3.2 Als we je bestelling niet kunnen accepteren, stellen we je hiervan schriftelijk op de hoogte en brengen we je geen kosten in rekening voor het product. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, door onverwachte beperkingen van onze middelen die we redelijkerwijs niet konden voorzien, omdat we een fout hebben ontdekt in de prijs of beschrijving van het product of omdat we niet in staat zijn een door u opgegeven leveringstermijn te halen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies als gevolg van het feit dat wij uw bestelling niet kunnen accepteren.

3.3 Wij zullen een referentienummer aan uw bestelling toekennen en u vertellen wat dit referentienummer is wanneer wij uw bestelling accepteren. Het helpt ons als u ons het referentienummer van de bestelling kunt geven wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

3.4 Wij verkopen alleen aan het Verenigd Koninkrijk. Onze website is uitsluitend bedoeld voor de promotie van onze producten in het Verenigd Koninkrijk.

 

4. ONZE PRODUCTEN

4.1 De afbeeldingen van de producten op onze website dienen uitsluitend ter illustratie. Uw product kan enigszins afwijken van deze afbeeldingen.

4.2 De verpakking van het product kan afwijken van de afbeeldingen op onze website.

 

5. UW RECHTEN OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN

5.1 Als u een wijziging wilt aanbrengen in het product dat u hebt besteld, neem dan contact met ons op. Wij laten u weten of de wijziging mogelijk is. Als het mogelijk is, laten wij u weten of er wijzigingen zijn in de prijs van het product, het tijdstip van levering of iets anders dat nodig is als gevolg van de door u gevraagde wijziging en vragen wij u te bevestigen of u wilt doorgaan met de wijziging.

 

6. ONZE RECHTEN OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN

6.1 Wij mogen het product wijzigen:

6.1.1 Om wijzigingen in relevante wetten en wettelijke vereisten te weerspiegelen; en

6.1.2 Om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om het recept te verbeteren.

6.2 Daarnaast kunnen we, zoals we u hebben geïnformeerd in de beschrijving van het product op onze website, de volgende wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden of het product, maar als we dat doen, zullen we u op de hoogte stellen en u kunt dan contact met ons opnemen om het contract te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden en een terugbetaling ontvangen voor producten die wel betaald maar niet ontvangen zijn:

6.2.1 Wijzigingen in de prijs van de producten;

6.2.2 Wijzigingen in de leveringskosten; en

6.2.3 Wijzigingen in de betalingsvoorwaarden.

 

7. LEVERING VAN DE PRODUCTEN

7.1 De verzendkosten zijn zoals aan u getoond op onze website tijdens het afrekenen. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als de levering plaatsvindt in de Schotse Hooglanden of op de Schotse eilanden.

7.2 We streven ernaar de producten de volgende werkdag bij u af te leveren als bestellingen voor 13.00 uur zijn ontvangen op de dag waarop we uw bestelling accepteren. Houd rekening met twee werkdagen voor bezorging in de Schotse Hooglanden of op de Schotse eilanden. Tijd voor levering is niet van belang.

7.3 Als onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u dit te laten weten en nemen wij maatregelen om het effect van de vertraging tot een minimum te beperken. Als we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen die door de gebeurtenis worden veroorzaakt, maar als er een risico van aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor producten die u hebt betaald maar niet hebt ontvangen.

7.4 Een product dat goederen is, valt onder uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het product afleveren op het adres dat u ons hebt gegeven.

7.5 U bent eigenaar van een product dat een goed is zodra wij het aan u hebben geleverd.

7.6 Het kan zijn dat wij bepaalde informatie van u nodig hebben om de producten aan u te kunnen leveren, bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer. Als dit het geval is, wordt dit op onze website vermeld. Als u ons deze informatie niet binnen een redelijke termijn nadat wij hierom hebben gevraagd verstrekt, of als u ons onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, kunnen wij het contract beëindigen (en artikel 10.2 is dan van toepassing) of een extra bedrag van een redelijk bedrag in rekening brengen om ons te compenseren voor het extra werk dat als gevolg hiervan nodig is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het te laat leveren van de producten of het niet leveren van een deel ervan als dit wordt veroorzaakt doordat u ons de informatie die wij nodig hebben niet binnen een redelijke tijd nadat wij hierom hebben gevraagd, hebt gegeven.

7.7 Het is mogelijk dat we de levering van een product moeten opschorten om:

7.7.1 Als u ons niet betaalt voor de producten wanneer u dat zou moeten doen (zie artikel 14.4), kunnen wij de levering van de producten opschorten totdat u ons de openstaande bedragen hebt betaald. Wij nemen contact met u op om u te vertellen dat wij de levering van de producten opschorten. Wij brengen u geen kosten in rekening voor de producten gedurende de periode dat ze zijn opgeschort.

7.7.2 het product aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving;

7.7.3 wijzigingen in het product aan te brengen zoals door u verzocht of door ons aan u gemeld (zie artikel 6).

7.8 We nemen van tevoren contact met u op om u te vertellen dat we de levering van het product zullen opschorten, tenzij het probleem dringend of urgent is. Als we het product moeten opschorten, passen we de prijs aan zodat u niet voor producten betaalt terwijl ze zijn opgeschort. U kunt contact met ons opnemen om het contract voor een product te beëindigen als we het opschorten, of u vertellen dat we het gaan opschorten, in elk geval voor een periode van meer dan een maand en we zullen alle bedragen terugbetalen die u vooruit hebt betaald voor het product met betrekking tot de periode nadat u het contract hebt beëindigd.

7.9 Als u ons niet betaalt voor de producten wanneer u dat zou moeten doen (zie artikel 14.4), kunnen wij de levering van de producten opschorten totdat u ons de openstaande bedragen hebt betaald. Wij nemen contact met u op om u te vertellen dat wij de levering van de producten opschorten. Wij brengen u geen kosten in rekening voor de producten gedurende de periode dat ze zijn opgeschort.

 

8. UW RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN

8.1 Uw rechten wanneer u het contract beëindigt, hangen af van wat u hebt gekocht, of er iets mis mee is, hoe wij presteren, wanneer u besluit het contract te beëindigen en of u een consument of zakelijke klant bent:

8.1.1 Als wat u hebt gekocht defect of verkeerd beschreven is, hebt u mogelijk een wettelijk recht om de overeenkomst te beëindigen (of om het product gerepareerd of vervangen te krijgen of om uw geld geheel of gedeeltelijk terug te krijgen), zie clausule 12 als u een consument bent en clausule 13 als u een bedrijf bent;

8.1.2 Als u de overeenkomst wilt beëindigen vanwege iets wat wij hebben gedaan of wat wij u hebben verteld te gaan doen, zie artikel 8.2;

8.1.3 Als u consument bent en net van gedachten bent veranderd over het product, zie clausule 8.3;

8.1.4 In alle andere gevallen, zie artikel 8.4.

8.2 Als u een contract beëindigt om een reden zoals uiteengezet in clausules 8.2.1 tot 8.2.5 hieronder, wordt het contract onmiddellijk beëindigd en betalen wij u het volledige bedrag terug voor alle producten die niet zijn geleverd en hebt u mogelijk ook recht op compensatie. De redenen zijn:

8.2.1 We hebben u verteld over een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden waarmee u niet akkoord gaat (zie artikel 6.2);

8.2.2 We hebben je verteld over een fout in de prijs of beschrijving van het product dat je hebt besteld en je wilt niet doorgaan;

8.2.3 Er bestaat een risico dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd door gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben;

8.2.4 Wij de levering van de producten om technische redenen hebben opgeschort of u op de hoogte hebben gesteld dat wij de levering om technische redenen gaan opschorten, in elk geval voor een periode van meer dan een maand; of

8.2.5 U hebt het wettelijke recht om het contract te beëindigen vanwege iets wat wij verkeerd hebben gedaan.

8.3 Als u een consument bent, hebt u een wettelijk recht om binnen 14 dagen na de datum waarop u de producten hebt ontvangen van gedachten te veranderen en uw geld terug te krijgen.

8.4 Zelfs als wij geen fout hebben gemaakt en u geen consument bent die het recht heeft om van gedachten te veranderen (zie clausule 8.1), kunt u nog steeds het contract beëindigen voordat het is voltooid. Het contract zal onmiddellijk worden beëindigd en wij zullen alle bedragen terugbetalen die u hebt betaald voor producten die niet zijn geleverd. Als we de producten wel hebben geleverd, betalen we u terug als de producten en de factuur binnen 14 dagen in dezelfde staat aan ons worden geretourneerd.

 

9. HOE DE OVEREENKOMST MET ONS TE BEËINDIGEN (OOK ALS U EEN CONSUMENT BENT DIE VAN GEDACHTEN IS VERANDERD)

9.1 Als u de overeenkomst met ons wilt beëindigen, laat ons dit dan weten door te bellen met onze klantenservice op +32 3 385 23 04 of stuur een e-mail naar contact@symplypets.com. Vermeld uw naam, adres, gegevens over de bestelling en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres.

9.2 Als u het contract om welke reden dan ook beëindigt nadat de producten aan u zijn verzonden of u ze hebt ontvangen, moet u ze aan ons retourneren. U moet ze per post naar ons terugsturen op Symply Pet Foods, Unit 2C, 10 Thomas Road, Wooburn Green, Buckinghamshire, HP10 0PE of (als ze niet geschikt zijn om te posten) ons toestaan ze bij u op te halen. Bel onze klantenservice op +32 3 385 23 04 of stuur een e-mail naar contact@symplypets.com voor een retourlabel of om een afspraak te maken voor het ophalen.

9.3 Wij betalen de kosten van retourzending:

9.3.1 Als de producten defect of verkeerd beschreven zijn; of

9.3.2 Als u het contract beëindigt omdat we u hebben geïnformeerd over een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden, een fout in de prijs of beschrijving, een vertraging in de levering als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle of omdat u een wettelijk recht hebt om dit te doen als gevolg van iets wat we verkeerd hebben gedaan.

In alle andere omstandigheden (inclusief wanneer u een consument bent die gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen) moet u de kosten van het retourneren betalen.

9.4 Als u volgens deze voorwaarden recht hebt op restitutie, betalen wij u de prijs terug die u voor de producten hebt betaald, inclusief leveringskosten, via de methode die u voor de betaling hebt gebruikt.

9.5 Wij zullen alle aan u verschuldigde restituties zo spoedig mogelijk verrichten. Als u een consument bent die gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen dan:

9.5.1 Uw terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na de dag waarop wij het product van u terug hebben ontvangen, of, indien eerder, de dag waarop u ons bewijs heeft geleverd dat u het product naar ons heeft teruggestuurd (zie artikel 9.2).

9.5.2 In alle andere gevallen vindt terugbetaling plaats binnen 14 dagen nadat u ons hebt verteld dat u van gedachten bent veranderd.

 

10. ONZE RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN

10.1 Wij kunnen het contract voor een product op elk moment beëindigen door u een brief te sturen als:

10.1.1 u geen betaling aan ons doet wanneer deze verschuldigd is; of

10.1.2 u ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij daarom hebben gevraagd, de informatie verstrekt die wij nodig hebben om de producten te leveren, bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer; of

10.1.3 u onze producten online verkoopt of probeert te verkopen via een website, platform of online marktplaats van een derde partij. Voor alle duidelijkheid: u mag onze producten online verkopen vanaf uw eigen onafhankelijke website(s).

10.2 Als wij de overeenkomst beëindigen in de situaties zoals beschreven in artikel 10.1 zullen wij u al het geld terugbetalen dat u vooruit heeft betaald voor producten die wij niet hebben geleverd.

10.3 Wij kunnen u schrijven om u te laten weten dat wij stoppen met het leveren van het product. Wij behouden ons het recht voor om de levering van het product op elk moment te stoppen. Als dit gebeurt, betalen wij u de bedragen terug die u vooruit hebt betaald voor producten die niet worden geleverd.

 

11. ALS ER EEN PROBLEEM IS MET HET PRODUCT

11.1 Als u vragen of klachten hebt over het product, neem dan contact met ons op. U kunt onze klantenservice bellen op contact@symplypets.com en Unit 2C, 10 Thomas Road, Wooburn Green, Buckinghamshire, HP10 0PE, Verenigd Koninkrijk.

 

12. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DEFECTE PRODUCTEN ALS U EEN CONSUMENT BENT

12.1 Als u een consument bent, zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Zie het kader hieronder voor een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten met betrekking tot de producten. Niets in deze voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten.

Samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten

Dit is een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten. Deze zijn onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Ga voor gedetailleerde informatie naar de website van Citizens Advice www.adviceguide.org.uk of bel 03454 04 05 06.

De Consumer Rights Act 2015 zegt dat goederen moeten zijn zoals beschreven, geschikt voor het doel en van bevredigende kwaliteit. Tijdens de verwachte levensduur van je product geven je wettelijke rechten je recht op het volgende:

(a) Tot 30 dagen: als je goederen defect zijn, dan kun je onmiddellijk je geld terugkrijgen.

(b) Tot zes maanden: als uw goederen niet kunnen worden gerepareerd of vervangen, hebt u in de meeste gevallen recht op volledige terugbetaling.

(c) Tot zes jaar: als uw goederen niet lang genoeg meegaan, hebt u mogelijk recht op een deel van uw geld terug.

Zie ook artikel 8.3.

12.2 Als u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten om producten af te wijzen, moet u ze per post naar ons terugsturen of (als ze niet geschikt zijn voor verzending per post) ons toestaan om ze bij u op te halen. Wij betalen de verzendkosten. Bel onze klantenservice op +32 3 385 23 04 of stuur een e-mail naar contact@symplypets.com voor een retourlabel of om een afspraak te maken voor het ophalen.

 

13. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DEFECTE PRODUCTEN ALS U EEN BEDRIJF BENT

13.1 Als u een zakelijke klant bent, garanderen wij dat alle producten die goederen zijn:

13.1.1 In overeenstemming zijn met hun beschrijving;

13.1.2 vrij zullen zijn van wezenlijke ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten;

13.1.3 van bevredigende kwaliteit zullen zijn (in de zin van de Sale of Goods Act 1979); en

13.1.4 geschikt zijn voor elk doel dat wij voor ogen hebben.

13.2 Onder voorbehoud van artikel 13.3, indien:

13.2.1 u ons binnen drie dagen na de leveringsdatum schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat een product niet voldoet aan de garantie zoals uiteengezet in artikel 13.1.

13.2.2 wij een redelijke kans krijgen om een dergelijk product te onderzoeken; en

13.2.3 u een dergelijk product op onze kosten aan ons retourneert,

zullen wij, naar onze keuze, het defecte product repareren of vervangen, of de prijs van het defecte product volledig terugbetalen.

13.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van een product aan de garantie in artikel 13.1 indien:

13.3.1 U verder gebruik maakt van een dergelijk product na kennisgeving in overeenstemming met artikel 13.2.1;

13.3.2 het defect ontstaat omdat u onze mondelinge of schriftelijke instructies met betrekking tot opslag, installatie, ingebruikname, gebruik of onderhoud van het product of (indien deze ontbreken) goede handelspraktijken niet hebt opgevolgd;

13.3.3 u het product wijzigt of repareert zonder onze schriftelijke toestemming; of

13.3.4 Het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale werkomstandigheden.

13.4 Behalve zoals bepaald in dit artikel 13, zijn wij niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot het niet voldoen van een product aan de garantie zoals uiteengezet in artikel 13.1.

13.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende producten die door ons worden geleverd onder clausule 13.2.

 

14. PRIJS EN BETALING

14.1 14.1 De prijs van het product (inclusief BTW, tenzij anders vermeld) is de prijs die wordt vermeld op de bestelpagina's toen u uw bestelling plaatste. Wij nemen alle redelijke zorg in acht om ervoor te zorgen dat de prijs van het product die aan u wordt geadviseerd correct is. Zie echter artikel 14.3 voor wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijs van het product dat je bestelt.

14.2 Als het btw-tarief verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum waarop wij het product leveren, passen wij het btw-tarief dat u betaalt aan, tenzij u het product al volledig hebt betaald voordat de verandering in het btw-tarief van kracht wordt.

14.3 Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige producten die wij verkopen onjuist geprijsd zijn. We zullen normaal gesproken de prijzen controleren voordat we uw bestelling accepteren, zodat, als de juiste prijs van het product op uw besteldatum lager is dan de prijs die we op uw besteldatum hebben vermeld, we het lagere bedrag in rekening zullen brengen. Als de juiste prijs van het product op de besteldatum hoger is dan de prijs die aan u is opgegeven, nemen we contact met u op voor uw instructies voordat we uw bestelling accepteren. Als wij uw bestelling accepteren en verwerken waarbij een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u had kunnen worden herkend als een foutieve prijsaanduiding, kunnen wij de overeenkomst beëindigen, u de bedragen terugbetalen die u hebt betaald en de aan u geleverde goederen terugvorderen.

14.4 Wij accepteren betalingen met alle gangbare creditcards, behalve American Express.

14.5 U moet de producten betalen voordat wij ze verzenden. We brengen geen kosten in rekening op uw creditcard of bankpas totdat we de producten naar u verzenden.

14.6 Als u een zakelijke klant bent, moet u alle bedragen die u aan ons verschuldigd bent onder deze voorwaarden volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (met uitzondering van enige aftrek of inhouding van belasting zoals vereist door de wet).

 

15. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE GELEDEN DOOR U WANNEER U EEN BEDRIJF BENT

15.1 Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:

15.1.1 Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing);

15.1.2 Fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;

15.1.3 Schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979 of artikel 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982;

15.1.4 Producten met gebreken volgens de Consumer Protection Act 1987; of

15.1.5 elke aangelegenheid waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

15.2 Behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in clausule 13.1 zijn alle voorwaarden die geïmpliceerd worden door artikelen 13 tot 15 van de Wet Verkoop van Goederen 1979 en artikelen 3 tot 5 van de Wet Levering van Goederen en Diensten 1982 uitgesloten.

15.3 Onder voorbehoud van artikel 15.1:

15.3.1 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, voor enig verlies van winst, of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met een contract tussen ons; en

15.3.2 Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband staan met een contract tussen ons, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, is beperkt tot restitutie van het betaalde geld.

15.3.3 Kan niet garanderen dat de informatie op de site accuraat en foutloos is.

 

16. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE GELEDEN DOOR U ALS U EEN CONSUMENT BENT

16.1 Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen en schade die door ons zijn veroorzaakt. Als wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van het feit dat wij ons niet aan deze overeenkomst houden of van het feit dat wij geen redelijke zorg en vaardigheid betrachten, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gesloten, zowel wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u het tijdens het verkoopproces met ons hebt besproken.

16.2 Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperken deze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten.

16.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Als u een consument bent, leveren wij de producten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of doorverkoopdoeleinden, is onze aansprakelijkheid beperkt zoals uiteengezet in artikel 14.

 

17. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

17.1 Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals hier uiteengezet in ons privacybeleid.

17.2 Wij kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen van derden ten behoeve van fraudepreventie.

 

18. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

18.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten onder het contract.

18.2 U hebt onze toestemming nodig om uw rechten aan iemand anders over te dragen (behalve dat u altijd onze garantie kunt overdragen). U kunt uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij hier schriftelijk mee instemmen. Wij kunnen eisen dat de persoon aan wie de garantie wordt overgedragen, redelijk bewijs levert dat hij of zij nu de eigenaar is van het desbetreffende artikel of eigendom.

18.3 Niemand anders heeft rechten onder dit contract (behalve iemand aan wie u uw garantie doorgeeft). Dit contract is tussen jou en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om de voorwaarden ervan af te dwingen.

18.4 Als een rechtbank oordeelt dat een deel van dit contract onwettig is, blijft de rest van kracht. Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van de paragrafen onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

18.5 Zelfs als we dit contract met vertraging afdwingen, kunnen we het later alsnog afdwingen. Als wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u volgens deze voorwaarden verplicht bent te doen, of als wij vertragen in het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dit niet dat u deze dingen niet hoeft te doen en het zal ons niet verhinderen om op een later tijdstip stappen tegen u te nemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet achtervolgen, maar wij de producten wel blijven leveren, kunnen wij nog steeds van u eisen dat u de betaling op een latere datum alsnog uitvoert.

18.6 Op geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een contract tussen ons of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) is het recht van Engeland en Wales van toepassing, en de rechtbanken van Engeland en Wales hebben de exclusieve bevoegdheid om dergelijke geschillen of vorderingen te beslechten.